Finanšu un biznesa konsultācijas

Korporatīvo finanšu pārvaldes un biznesa jomā mēs sniedzam sekojošus pakalpojumus:

 • Palīdzība uzņēmumu pārņemšanas, restrukturizācijas jautājumos, M&A darījumos
 • Komersantu finansiālās un saimnieciskās darbības analīze
 • Due Diligence (DueD) – komersantu darbības padziļināta izpēte, kas iekļauj sevī:
 • Financial DueD (finanšu risku analīze, firmas finansiālā stāvokļa un vērtības noteikšana);
 • Legal DueD (juridisku risku analīze);
 • Tax DueD (nodokļu risku analīze un novērtēšana);
 • Carying direct cost (finanšu rādītāju noteikšana apstākļos, kad ticamas informācijas iegūšana ir apgrūtināta);
 • HR DueD (personāla risku analīze).
 • Ekonomisko pētījumu veikšana un finanšu prognožu modeļu izstrāde
 • Konsultācijas par stratēģiskās plānošanas un finanšu pārvaldes jautājumiem
 • Palīdzība holdinga darbības organizēšanā un tā struktūras optimizācijā
 • Konsultācijas iekšējās kontroles sistēmas iedibināšanas un ieviešanas jautājumos
 • Korporatīvo ētikas kodeksu izstrāde
 • Banku ētikas kodeksu izstrāde
 • Palīdzība IT sistēmu integrācijas un testēšanas jautājumos
 • Konsultāciju sniegšana grāmatvedības datorprogrammas 1C (8.1, 8.2 versiju) lietošanā
 • Ieguldījuma projektu un biznesa plānu izstrāde, investīciju piesaiste
 • Palīdzība krīzes situācijas pārvaldīšanas plānu izstrādē un ieviešanā

© AUDIT ADVICE