Grāmatvedības pakalpojumi

NEXIA AUDIT ADVICE sniedz grāmatvedības pakalpojumus gan vietējiem uzņēmumiem, gan ārvalstu uzņēmumiem, to filiālēm un pārstāvniecībām, gan arī privātpersonām – saimnieciskās darbības veicējiem. Pakalpojums tiek sniegts, sākot no pirmdokumentu apstrādes līdz nodokļu deklarāciju un pārskatu sagatavošanai un iesniegšanai ar EDS palīdzību un finanšu pārskatu sastādīšanai, tai skaitā vadības vajadzībām, konsolidācijas vajadzībām. Grāmatvedība tiek kārtota un pārskati sastādāmi atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām vai Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS) prasībām.

NEXIA AUDIT ADVICE sniedz arī grāmatvedības konsultācijas uzņēmuma uzskaites metodikas, politikas un procedūru izstrādē un ieviešanā, kā arī palīdzību finanšu pārskatu transformācijā saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartu prasībām. 

 Nepieciešamības gadījumā NEXIA AUDIT ADVICE saviem spēkiem nodrošina sagatavojamās grāmatvedības dokumentācijas tulkošanu, kā arī finanšu pārskatu sagatavošanu dažādās valodās – latviešu, krievu, angļu vai vācu valodās.   

Viens no iemesliem, kāpēc klienti vēršas pēc grāmatvedības pakalpojumiem mūsu firmā ir tas, ka grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā tiek izmantots viss auditorfirmas potenciāls, pieredze un zināšanas. Mūsu firmā ir izstrādās un ieviestas iekšējās kontroles procedūras grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī tiek nodrošināta tādu Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā formulētu pamatprincipu ievērošana, kā godprātība, objektivitāte, profesionālā kompetence un pienācīga rīcība. Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana notiek firmas partneru, t.sk. zvērināta revidenta uzraudzībā. Arī cits auditorfirmas personāls tiek iesaistīts klienta sarežģītu darījumu izvērtēšanā, citu jautājumu risināšanā.

© AUDIT ADVICE