Iekšējā revīzija un risku pārvalde

Iekšējās revīzijas un risku pārvaldes pakalpojumi

NEXIA AUDIT ADVICE jau vairāk par 10 gadiem sniedz pakalpojumus iekšējās kontroles sistēmas organizācijā un iekšējās revīzijas dienesta izveidē, kā arī iekšējās revīzijas veikšanā, gan lielos holdingos, gan vidējā mēroga kompānijās. Projektu realizāciju nodrošina speciālisti, kuri ir saņēmuši starptautiskos sertifikātus iekšējās revīzijas jomā.

NEXIA AUDIT ADVICE piedāvā pieeju aprobētai metodoloģijai un praksē pārbaudītajiem tehniskiem resursiem, kuri ir vērsti uz uzņēmumu darba kvalitātes un rezultativitātes paaugstināšanu, risku vadīšanā nepieciešamo efektīvu un iedarbīgu kontroles līdzekļu izstrādes un ieviešanas nodrošināšanu, biznesa procesu efektivitātes un rezultativitātes celšanu, iekšējā audita dienesta realizējamo pasākumu vērtības paaugstināšanu, t.sk. apgrozījuma pieaugumu un izmaksu samazinājumu, kā arī risku vadīšanas un korporatīvās pārvaldes procesu izstrādi vai pilnveidošanu visas organizācijas ietvaros.

© Copyright