Juridiskie pakalpojumi

 Administratīvas tiesības

Juridiskā palīdzība fizisko un juridisko personu attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm dažādās jomās. Valsts pārvaldes iestāžu, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izdoto administratīvo aktu, rīcības pārsūdzēšana augstākā iestādē, administratīvā tiesā. Iesniegumu, pieteikumu, apelāciju, kasācijas sūdzību sagatavošana. Klienta interešu pārstāvība iestādē un tiesā.

 Civiltiesības.

Lietu tiesības: palīdzība darījumu ar nekustamo īpašumu noformēšanā. Saistību tiesības: līgumu sagatavošana, zaudējumu piedziņa. Konsultācijas darba tiesību jautājumos. Tiesvedības dokumentācijas sagatavošana (prasības pieteikumi, apelācijas, kasācijas sūdzības u.c.). Ģimenes tiesības: laulības līgumu sagatavošana, laulības šķiršanas procesi. Juridiskā palīdzība mantojuma noformēšana, mantojumu strīdi.

 Komerctiesības. Uzņēmējdarbības un komercdarbības juridiskais noformējums, konsultācijas: uzņēmumu un komersantu dibināšana, reģistrācija, juridiskas korekcijas funkcionējošu uzņēmumu un komersantu darbībā (statūtu grozījumi; SIA, AS pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas dokumentārais noformējums), komersantu reorganizācija (sadalīšana, pievienošana, pārveidošana) likvidācija, pārņemšana u.c. Juridiskas konsultācijas par komersantu darba organizācijas jautājumiem, t.sk. nodokļu tiesībās. Konsultācijas par starptautiskiem darījumiem.

 Cilvēktiesības. Pieteikumu sagatavošana Latvijas Republikas konstitucionālajā tiesā, Cilvēktiesību tiesā.

 Juridiskā palīdzība patērētāju tiesību jautājumos, pacientu tiesību aizsardzības jautājumos.

 Augstāk minētus pakalpojumus sniedz kvalificēti juristi.

© AUDIT ADVICE