Nodokļu konsultācijas

NEXIA AUDIT ADVICE sniedz pakalpojumus nodokļu jomā gan ārvalstu, gan vietējām firmām, gan privātpersonām. Nodokļu pakalpojumu klāstā ietilpst:

  • Nodokļu plānošana, t.sk. komersantiem, kuri uzsāk savu darbību Latvijā, kā arī plānotā darījuma nodokļu ietekmes analīze;
  • Nodokļu deklarāciju (tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa) sagatavošana un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana;
  • Konsultāciju un padomu sniegšana nodokļu jomā.

Dalība starptautiskajā tīklā Nexia International ļauj mums sniegt palīdzību klientiem ārvalstu nodokļu jautājumos. Mēs varam palīdzēt klientam iegūt informāciju par nodokļu piemērošanas režīmu, uzsākot biznesu kādā no ārvalstīm, kā arī noskaidrot atsevišķa darījuma nodokļu nianses attiecīgajā valstī. Mēs palīdzēsim arī kontaktu iedibināšanā ar ārzemju kolēģiem, kas ietilpst tīklā Nexia International.

Dalībfirmas, kas ietilpst tīklā Nexia International regulāri publicē un aktualizē izdevumu par nodokļu sistēmām dažādās pasaules valstīs (šī informācija pieejama angļu valodā Nexia International mājas lapā sadaļā „Publikācijas” („Publications”), sk. www.nexia.com).

© AUDIT ADVICE