Novērtēšanas pakalpojumi

Komerclikums nosaka, ka mantisko ieguldījumu novērtēšanu jāveic akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kā arī kooperatīvajām sabiedrībām. Mantisko ieguldījumu novērtēšanu var veikt eksperts, kurš iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā ekspertu sarakstā.

Auditorfirma NEXIA AUDIT ADVICE ir iekļauta Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra apstiprinātajā mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā, kas dod mums tiesības sniegt šādus novērtēšanas pakalpojumus:

  • Uzņēmumu darbības (biznesa) novērtēšana
  • Parādsaistību (kapitalizējamo parādu) novērtēšana
  • Akciju, kapitāla daļu novērtēšana
  • Intelektuālā īpašuma novērtēšana
  • Kustamās mantas novērtēšana

Nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas juridiskās konsultācijas un palīdzība Uzņēmumu reģistrā iesniedzamo dokumentu sagatavošanā (sk. arī sadaļu „Juridiskie pakalpojumi”).

© AUDIT ADVICE