Par mums

SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība (Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr. 134), kas sniedz revīzijas un revīzijai radniecīgus pakalpojumus, pārbaudes pakalpojumus, grāmatvedības, juridiskus, vērtēšanas pakalpojumus, kā arī konsultācijas nodokļu, finanšu un biznesa jautājumos klientiem, kuri darbojas vai kuri plāno uzsākt biznesu Latvijā.

SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” (iepriekšējais nosaukums - SIA "AUDIT ADVICE") ir starptautiski atzīta auditorfirma, kura Latvijā pārstāv vienu no lielākiem pasaules starptautisko auditorfirmu tīkliem Nexia International. Viena no galvenajām Nexia International prioritātēm ir kvalitatīvo, profesionālo revīzijas pakalpojumu, citu saistītu pakalpojumu un nodokļu konsultāciju sniegšana klientiem. Šajā sakarā Nexia International veic regulāras savu dalībnieku kvalitātes kontroles pārbaudes. Arī jaunu dalībnieku uzņemšanai Nexia International izvirza augstas prasības, kas attiecas gan uz kandidāta profesionālo sagatavotību, gan reputāciju nacionālajā tirgū, gan gatavību nepārtraukti attīstīt un pilnveidot savas profesionālās zināšanas. Bez tam, īpaša uzmanība tiek pievērsta Nexia International dalībfirmu personāla kvalifikācijas un profesionalitātes pilnveidošanai.

2010.g.oktobrī starptautiskajai auditorfirmai AUDIT ADVICE, Nexia International pievienojās viena no vadošajām un pazīstamajām auditorfirmām Latvijā, kurā darbojās revīzijas nozarē kopš 1994.gada – SIA „Zvērinātu revidentu firma KAPITĀLS”, izveidojot uz pievienojamās sabiedrības bāzes auditorfirmas AUDIT ADVICE biroju KAPITĀLS Liepājas pilsētā.

Turpinoties uzsāktiem apvienošanas procesiem, 2011.gada jūlijā auditorfirmai AUDIT ADVICE pievienojās viena no vadošām reģionālām auditorfirmām SIA "BIRUTAS BIROJS" (Ludza, Latvija), kura kopš 1996.gada darbojās audita jomā, kā arī grāmatvedības, juridisko un konsultatīvo pakalpojumu sniegšanā, izveidojot uz tās bāzes auditorfirmas AUDIT ADVICE nodaļu Ludzas pilsētā – "Birutas birojs".

2013.gadā auditorfirmas SIA „Jurates” komanda, tālākai savu profesionālo pozīciju nostiprināšanai, apvienoja savu unikālo reģionālo pieredzi ar iespējām, ko sniedz SIA „AUDIT ADVICE” dalība starptautiskajā tīklā Nexia International, pievienojoties SIA „AUDIT ADVICE” komandai un izveidojot SIA „AUDIT ADVICE” nodaļu – biroju „JURATES” Valmieras pilsētā.

Auditorfirmu apvienošana tika veikta ar mērķi nodrošināt klientiem plašāku pakalpojumu spektru revīzijas, pārbaudes, grāmatvedības pakalpojumu, nodokļu, informācijas tehnoloģiju, firmu reorganizācijas, juridisko un biznesa konsultāciju jomā un novērtēšanā, gan reģionālajā mērogā, gan starptautiskajā līmenī. Apvienošana tika vērsta arī uz sniedzamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu intelektuālo, tehnisko un personāla resursu apvienošanas rezultātā, kā arī uz pozīciju nostiprināšanu revīzijas un konsultāciju tirgū. Apvienotajā struktūrā tika integrēta uzkrātā pieredze, zināšanas un tradīcijas; auditorkompāniju apvieno vienota vadība, vienota attīstības stratēģija un mantojamība.

2015.gada jūlijā zvērinātu revidentu komercsabiedrībai SIA "AUDIT ADVICE", kā starptautiskā neatkarīgo auditorfirmu tīkla Nexia International uzticamam dalībniekam, tiek piešķirtas tiesības izmantot tīkla vārdu savā nosaukumā un ar 2015.gada 13.jūliju jaunais zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA "AUDIT ADVICE" nosaukums ir SIA "Nexia Audit Advice".

 

 

© AUDIT ADVICE