Atklātības ziņojumi

Saskaņā ar "Revīzijas pakalpojumu likuma" 33.1 pantu, zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijai vai komercsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc katra pārskata gada beigām publicē savā mājaslapā atklātības ziņojumu.

Pievienojamās SIA "Zvērinātu revidentu firmas KAPITĀLS" atklātības ziņojums par periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam

SIA "AUDIT ADVICE" atklātības ziņojums par periodu no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.augustam

SIA "AUDIT ADVICE" atklātības ziņojums par periodu no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.augustam

SIA "AUDIT ADVICE" atklātības ziņojums par periodu no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.augustam

SIA "AUDIT ADVICE" atklātības ziņojums par periodu no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.augustam

SIA "Nexia Audit Advice" atklātības ziņojums par periodu no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam

SIA "Nexia Audit Advice" atklātības ziņojums par periodu no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam

SIA "Nexia Audit Advice" atklātības ziņojums par periodu no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam

SIA "Nexia Audit Advice" atklātības ziņojums par periodu no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam (koriģēts 20.12.2018)

SIA "Nexia Audit Advice" atklātības ziņojums par periodu no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam

© Copyright