Dalība LIAA projektā

2014.gads

SIA „AUDIT ADVICE” ir noslēdzis 26.01.2011. līgumu Nr.L-APA-10-0030 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai” (Projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

SIA „AUDIT ADVICE” darbinieks piedalījās 2014.gada 20., 22. un 25.augusta apmācībās „Revīzijas process - apmācības revidentu palīgiem ar priekšzināšanām”.

2013.gads

SIA „AUDIT ADVICE” ir noslēdzis 26.01.2011. līgumu Nr.L-APA-10-0030 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai” (Projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

SIA „AUDIT ADVICE” darbinieks piedalījās 2013.gada 22., 23.oktobra apmācībās „Revidentu ziņojumu sagatavošana”; 2013.gada 15., 22., 25.novembra apmācībās „Revīzijas darba optimizācija un darba vides pielāgošana, izmantojot IT resursus” un 2013.gada 16.decembra apmācībās „Revidentiem par Gada pārskatu sagatavošanas aktualitātēm”.

2011.gads

Uzņēmums piedalās apmācībās:

„Praktikums revidentu palīgiem:

Revīzija no A līdz Z”

 

Apmācību laiks: 29/11/2011-30/12/2011

Projekta Nr.: APA/1.3.1.1.1/10/02/017

Līguma Nr.: L-APA-10-0030

Apmācību sniedzējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LZRA izglītības centrs”

© Copyright