Personāls

Auditorfirmas NEXIA AUDIT ADVICE personāls ir kvalificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi grāmatvedības, revīzijas, nodokļu, finanšu un vērtēšanas jomās, tajā skaitā 4 zvērināti revidenti, diplomēti ACCA speciālisti, kā arī profesionāli sertificēti grāmatveži, sertificēti nodokļu konsultanti, iekšējie auditori, vērtētāji un citi speciālisti.

Vadošie partneri

Andrejs Ponomarjovs - partneris, valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors

Marija Jansone - partnere, valdes locekle, zvērināta revidente

Jānis Jansons - partneris

Ints Jansons - izpildpartneris

Biruta Novika - partnere, valdes locekle, zvērināta revidente

Judīte Jakovina - partnere, valdes locekle, zvērināta revidente

Olga Molčanova - ACCA, sadarbības programmu koordinējošā partnere, ekonomikas pētījumu un vadības konsultāciju departamenta vadītāja, Nexia International kontaktpartnere

Svetlana Šemele - Baikova - asociētā partnere, zvērināta revidente, sertificētā nodokļu konsultante


© AUDIT ADVICE