Klienti

Ar starptautiskās auditorfirmas statusa iegūšanu tika atzīta auditorfirmas „NEXIA AUDIT ADVICE” kompetence un profesionalitāte pakalpojumu sniegšanā. SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” klientiem sniedz revīzijas pakalpojumus (tai skaitā gada pārskatu revīzijas, ES līdzfinansēto projektu revīzijas), apliecinājuma uzdevumus, finanšu pārskatu pārbaudes uzdevumus (saskaņotās procedūras) u.c. radniecīgus revīzijas uzdevumus (piemēram, kāda nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un deklarēšanas revīzija, sniedz mantiskā ieguldījuma eksperta atzinumus parādsaistību kapitalizācijai, veic vispusīgu saimnieciskās un finansiālās darbības analīzi, konsultē nodokļu, grāmatvedības u.c. finanšu jautājumos, sniedz arī citas juridiskās konsultācijas. Viens no pakalpojumiem, kas varētu būt unikāls Latvijas finanšu pakalpojumu tirgū, ir konsultācijas par klienta iekšējas kontroles sistēmas izveidi un šīs sistēmas funkcionēšanas pārbaude. SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” sniedz klientiem konsultācijas par finanšu pārskatu transformāciju saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. 

Tomēr, turpinot Nexia tradīcijas, galvenais SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” darbības veids ir revīzijas un pārbaudes pakalpojumu sniegšana gan klientiem ar vietējo kapitālu, gan klientiem, kuri ir ārvalstu uzņēmumu meitas sabiedrības Latvijā. Starptautiskās auditorfirmas statuss nodrošina to, ka SIA „NEXIA AUDIT ADVICE” sniegtais atzinums par klienta gada pārskatu ir starptautiski atzīts.

 Mūsu klienti ir dažādu nozaru, juridiskās formas un darba apjoma uzņēmumi. Starp tiem ir gan publiskais sektors, gan privātie uzņēmumi. Tie darbojas izglītības jomā, nodarbojas ar mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību, pārtikas ražošanu un realizāciju, metālapstrādi, mežu izstrādi un kokapstrādi, būvniecību, nekustāmiem īpašumiem un to apsaimniekošanu, loģistiku, stividoru un transporta pakalpojumiem, autoservisa pakalpojumiem, reklāmas un tipogrāfijas pakalpojumiem, finanšu un biznesa konsultācijām.

SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" sniedz pakalpojumus gan MVU, gan publiski kotējamiem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kas iekļauti izdevuma "Business & Baltija" publicētajā reitingā "TOP 300".

© AUDIT ADVICE