Reitingi

2018.gads

Starptautiskais tīkls Nexia International Latvijā 2017./2018.gadā atrodas sešu lielāko auditoru un biznesa konsultantu firmu tīklu starpā

Saskaņā ar Rīgas menedžeru skolas paveikto analītisko pētījumu, kurš tika prezentēts konferencē “Grāmatvedība, nodokļi un audits 2019”, starptautiskais tīkls Nexia International pēc neto apgrozījuma Latvijā atrodas piecu lielāko auditoru un biznesa konsultantu tīklu starpā, uzlabojot savu pozīciju par 1 rindu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Savukārt, SIA Nexia Audit Advice auditorfirmu starpā ieņem 7 vietu pēc neto apgrozījuma un personāla skaita, tāpat uzlabojot savu pozīciju par 1 rindu pret iepriekšējo gadu.

2017.gads

Starptautiskais tīkls Nexia International Latvijā 2016./2017.gadā atrodas sešu lielāko auditoru un biznesa konsultantu firmu tīklu starpā

Saskaņā ar Rīgas menedžeru skolas paveikto analītisko pētījumu, kurš tika prezentēts konferencē “Grāmatvedība, nodokļi un audits 2017”, starptautiskais tīkls Nexia International pēc tā darbības rādītājiem (neto apgrozījums, speciālistu skaits) Latvijā atrodas sešu lielāko auditoru un biznesa konsultantu tīklu starpā. Savukārt, SIA Nexia Audit Advice auditorfirmu starpā ieņem 8 vietu pēc neto apgrozījuma un 7 vietu pēc personāla skaita un peļņas apjoma.

2015.-2016.gadā starptautiskā auditorfirma SIA “Nexia Audit Advice” pēc revidēto uzņēmumu skaita ieņem 1. vietu starp 25 lielākajām auditorkompānijām.

Saskaņā ar 2017.gada 13.februārī izdevuma Dienas Bizness publicēto reitingu “Zvērinātu revidentu komercsabiedrību TOP 25”, starptautiskā auditorfirma SIA “Nexia Audit Advice” pēc revidēto uzņēmumu skaita ieņem 1. vietu starp 25 lielākajām auditorkompānijām, kas nozīmē, ka 2015.-2016.gadā uzņēmēji Latvijā starp zvērinātu revidentu komercsabiedrībām revīzijas pakalpojumu sniegšanai visbiežāk izvēlējušies starptautisko auditorfirmu SIA “Nexia Audit Advice”.

Skat. Zvērinātu revidentu komercsabiedrību TOP 25

2016.gads

Starptautiskā auditorfirma SIA “Nexia Audit Advice”, 2015.gadā ieņem 9 vietu starp lielākiem Latvijā pārstāvētiem starptautiskiem grāmatvežu, auditoru un biznesa konsultantu tīkliem!

Saskaņā ar 2016.gada decembrī publicētiem pētījuma par audita un konsultāciju tirgus attīstības rezultātiem Latvijā 2015.gadā, kuru veikusi autoritatīvā organizācija RMS Forum, starptautiskā auditorfirma SIA „Nexia Audit Advice”, ieņem 8. vietu lielāko auditorfirmu starpā pēc apgrozījuma apjomiem un 9. vietu starp lielākiem Latvijā pārstāvētiem starptautiskiem grāmatvežu, auditoru un biznesa konsultantu tīkliem.

Skat. 10 lielāko auditorfirmu reitingu Latvijā 2015.gadā

SIA "Nexia Audit Advice" saņēma Rīgas Menedžeru skolas balvu par ilggadēju sadarbību.

2015.gads

Starptautiskā auditorfirma SIA “Nexia Audit Advice”, 2014.gadā ieņem 9 vietu starp lielākiem Latvijā pārstāvētiem starptautiskiem grāmatvežu, auditoru un biznesa konsultantu tīkliem!

Saskaņā ar 2015.gada decembrī publicētiem pētījuma par audita un konsultāciju tirgus attīstības rezultātiem Latvijā 2014.gadā, kuru veikusi autoritatīvā organizācija RMS Forum, starptautiskā auditorfirma SIA „Nexia Audit Advice”, ieņem 9. vietu lielāko audita un konsultāciju firmu starpā pēc apgrozījuma apjomiem, 8. vietu pēc personāla skaita, un 7. vietu pēc ienesīguma (iegūtās peļņas).

Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, ekonomikas doktors Andrejs Ponomarjovs saņēma Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pateicību par Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma veidošanu un viņa pausto viedokli grāmatvežu un revidentu profesijas novērtēšanā Latvijā


Pateicība


Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka pateicību Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājam un Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājam Andrejam Ponomarjova kungam par ieguldīto darbu jaunā Gada pārskatu likuma veidošanā un viņa pausto viedokli grāmatvežu un revidentu profesijas novērtēšanā Latvijā. Mēs esam pārliecināti, ka ejam kopīgu ceļu jaunās grāmatvedības normatīvās bāzes veidošanā un tikai abu asociāciju ciešas sadarbības rezultātā mēs panāksim kvalitatīvus uzņēmumu pārskatus, kas sabiedrībai sniedz ticamu finanšu informāciju!


LZRA valdes priekšsēdētāja

Sandra Vilcāne    

    Rīgā, 2015. gada 26. augustā


      Nexia Audit Advice partneris, LRGA prezidents Andrejs Ponomarjovs ir iekļauts 10 ietekmīgāko nozares speciālistu sarakstā

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija augsti novērtēja vadošo grāmatvedības un revīzijas nozares speciālistu ieguldījumu grāmatveža profesijas attīstībā un popularizēšanā Latvijā, atzīmējot viņu paveikto darbu ar asociācijas godu zīmēm. Ekonomikas doktors, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, LRGA prezidents, ekonomikas doktors Andrejs Ponomarjovs saņēma Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas godalgu par veikto ieguldījumu nozares un profesionālās kopienas attīstībā, kā arī tika iekļauts 10 ietekmīgāko nozares speciālistu sarakstā.

Lasīt vairāk

2014.gads

Starptautiskā auditorfirma SIA AUDIT ADVICE, Nexia International 2013.gadā ieņem 8 vietu starp lielākiem Latvijā pārstāvētiem starptautiskiem grāmatvežu, auditoru un biznesa konsultantu tīkliem!

Saskaņā ar 2014.gada decembrī publicētiem pētījuma par audita un konsultāciju tirgus attīstības rezultātiem Latvijā 2013.gadā, kuru veikusi autoritatīvā organizācija RMS Forum, starptautiskā auditorfirma SIA „AUDIT ADVICE”, Nexia International 8 vietu lielāko audita un konsultāciju firmu starpā pēc apgrozījuma apjomiem, 7 vietu pēc personāla skaita.

AUDIT ADVICE, NEXIA International partneris, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents Andrejs Ponomarjovs saņēma godalgu par veikto ieguldījumu grāmatvedības nozares un profesionālās kopienas attīstībā

Konferences AUDITS, NODOKĻI UN GRĀMATVEDĪBA 2014 organizatori – Rīgas Menedžeru skolas pārstāvji un konferences dalībnieki konferences laikā augsti novērtēja starptautiski atzīto profesionālo organizāciju darbību Latvijā, kuri šogad svin 20 gadu jubileju – tostarp Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas sasniegumus un ieguldījumu grāmatveža profesijas attīstībā un popularizēšanā; asociācijas prezidentam, ekonomikas doktoram Andrejam Ponomarjovam tika pasniegta balva par veikto ieguldījumu nozares un profesionālās kopienas attīstībā.

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pasniedza ekonomikas doktoram Andrejam Ponomarjovam pateicības rakstu par ilggadēju darbu, sniedzot savu ieguldījumu LZRA attīstībā, Latvijas revīzijas sistēmas un finanšu sistēmas sakārtošanā un tās pilnveidošanā

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija svinīgajā pasākumā, kurš norisinājās 2014.gada 11.decembrī un tika veltīts LZRA 20 gadu jubilejai, pasniedza ekonomikas doktoram Andrejam Ponomarjovam pateicības rakstu par ilggadēju, radošu un nesavtīgu līdzdalību Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izvirzīto mērķu sasniegšanā, sniedzot savu ieguldījumu Latvijas revīzijas un finanšu sistēmas sakārtošanā un tās pilnveidošanā.

Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, ekonomikas doktors Andrejs Ponomarjovs saņēma Latvijas Republikas Finanšu ministra pateicību par nozīmīgu ieguldījumu revīzijas nozarēs attīstībā un revīzijas pakalpojuma saņēmēju interešu aizstāvību

Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, ekonomikas doktors Andrejs Ponomarjovs 2014.gada 2.jūlijā saņēma Latvijas Republikas Finanšu ministra A.Vilka kga pateicību par nozīmīgu ieguldījumu revīzijas nozarē, aizstāvot revīzijas pakalpojumu tirgus attīstību un revīzijas pakalpojuma saņēmēju intereses.

2013.gads

Starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International ir saņēmusi Rīgas Menedžeru skolas (RMS) godalgu nominācijā „Apgrozījuma pieauguma līderis starp lielākām auditorfirmām 2012.gadā, tādējādi apliecinot savu statusu profesionāļu vidū, reputāciju biznesa aprindās Latvijā, kā arī nodemonstrējot apvienotās firmas sinerģijas piemēru.

Kandidātu saraksts uz nominācijām tika prezentēts ikgadējā profesionālajā konferencē „Audits, nodokļi un grāmatvedība 2013”, kura norisinājās 2013.gada 13.decembrī. Citas firmas, kuras saņēma godalgas, uzvarot dažādās kategorijās: KPMG Baltics (2 nominācijas), Ernst & Young Baltic (1 nominācija) un PricewaterhouseCoopers (1 nominācija).

Starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International tika iekļauta 10 lielāko auditorfirmu starpā 2012.gadā Latvijā

Saskaņā ar 2013.gada decembrī publicētiem pētījuma par audita un konsultāciju tirgus attīstības rezultātiem Latvijā 2012.gadā, kuru veikusi autoritatīvā organizācija RMS Forum, apvienota starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International tika iekļauta 10 lielāko audita un konsultāciju firmu starpā (9 vieta starp lielākajām auditorfirmām pēc apgrozījuma apjomiem, 7 vieta pēc personāla skaita).

Sk. publicēto reitingu.

 

2012.gads

Starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International ir saņēmusi Rīgas Menedžeru skolas (RMS) godalgu nominācijā „Auditorfirmu saplūšana un apvienošana (M&A) 2011.gadā”, tādējādi apstiprinot savu reputāciju, rādot sevi kā piemēru veiksmīgi īstenotai auditorfirmu apvienošanai, kā arī apliecinot savu statusu Latvijas profesionālajā biznesa vidē.

Kandidātu saraksts uz nominācijām tika prezentēts ikgadējā profesionālajā konferencē „Audits, nodokļi un grāmatvedība 2012”, kura norisinājās 2012.gada 7.decembrī. Citas firmas, kuras saņēma godalgas, uzvarot dažādās kategorijās: KPMG Baltics (2 nominācijas), Ernst & Young Baltic (1 nominācija) un LARSEN DONOWAY INKENS (Horwath tīkls, 1 nominācija).

 

 

2011.gads

Starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International 2010.gadā paceļas 12 pozīcijā audita un konsultāciju firmu starpā Latvijā, kā arī tika iekļauta 12 audita un konsultāciju firmu starpā, kurās 2010.gadā bija vērojams apgrozījuma pieaugums.

 Saskaņā ar 2011.gada decembrī publicētiem pētījuma par audita un konsultāciju tirgus attīstības rezultātiem Latvijā 2010.gadā, kuru veikusi autoritatīvā organizācija RMS Forum, starptautiskā auditorfirma ADVICE, Nexia International paceļas divpadsmitajā vietā lielāko audita un konsultāciju firmu starpā, uzlabojot savu reitingu par 6 pozīcijām, kā arī tika iekļauta 12 audita un konsultāciju firmu starpā, kas 2010.gadā strādāja ar apgrozījuma pieaugumu.

Sk. publicēto reitingu.

 

2010.gads

Starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International tika iekļauta 20 lielāko auditorfirmu starpā 2009.gadā Latvijā, kā arī atzīta par visstraujāk augošo firmu, kas darbojās 2009.gadā Latvijā audita un konsultāciju jomā.

 Saskaņā ar 2010.gada decembrī publicētiem pētījuma par audita un konsultāciju tirgus attīstības rezultātiem Latvijā 2009.gadā, kuru veikusi autoritatīvā organizācija RMS Forum, apvienota starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International tika iekļauta 20 lielāko audita un konsultāciju firmu starpā, kā arī atzīta par visstraujāk augošo firmu.

Sk. publicēto reitingu.

  

Starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International ieņēma otro vietu starp straujāk augošām auditorfirmām Latvijā 2008.gadā: Saskaņā ar autoritatīvās organizācijas RMS Forum veikto pētījumu par revīzijas un biznesa konsultāciju tirgu 2008.gadā Latvijā, kurš 2009.gada decembrī tika prezentēts starptautiskajā konferencē „Revīzija, nodokļi un grāmatvedībā”, starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International ieņēma otro vietu 25 straujāk augošo auditorfirmu reitingā.

 

Auditorfirmas AUDIT ADVICE, Nexia International mājas lapa tika atzīmēta kā visinformatīvākā auditorfirmas mājas lapa.

 Saskaņā ar žurnāla „Grāmatvedība un Ekonomika” 2010.gada februārī veiktās aptaujas rezultātiem, auditorfirmas AUDIT ADVICE, Nexia International mājas lapa tika atzīta par uzvarētāju kategorijā „Labākā audita un biznesa pakalpojumu kompānijas mājas lapa”. Izdevums atzīmē AUDIT ADVICE būtiskus panākumus stratēģijas un radošo risinājumu jomā, kā arī sabiedrības informēšanā tādos jautājumos, kā finanšu pārskatu revīzija, grāmatvedības un nodokļu uzskaite, ekonomika un profesionālā ētika.

Aptaujas rezultātu pilns teksts tika publicēts žurnālā „G&E”, Nr.3 (par 2010.gada martu).

© Copyright