2008.gads

2008.g. decembris

12.decembrī AUDIT ADVICE piedalījās Rīgas menedžeru skolas organizētās XI starptautiskās konferences „Revīzija, nodokļi, grāmatvedībā 2008” darbā.

1.decembrī AUDIT ADVICE piešķirts starptautisko auditorfirmu Nexia International dalībnieka statuss.

2008.g. novembris

No 10. līdz 11.novembrim auditorfirmā AUDIT ADVICE tika veikta starptautisko auditorfirmu tīkla Nexia International organizēta kvalitātes kontrole, kuras gaitā tika iegūts apstiprinājums, ka firma un tās personāls uzdevumu veikšanas laikā ievēro profesionālos standartus un ētikas prasības.

No 4. līdz 6.novembrim AUDIT ADVICE speciālisti piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences Starptautiskās uzskaites un pārskatu standartu Starpvaldību ekspertu darba grupas 25.sesijas darbā (Ženēva, Šveice).

2008.g. oktobris

20.oktobrī, pēc Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas veiktās kārtējās kvalitātes kontroles AUDIT ADVICE ieguva visaugstāko vērtējumu A.

No 14. līdz 18.oktobrim Delī notika ikgadējā Nexia International pasaules konference. 

2008.g. jūlijs

17.jūlijā starptautisko auditorfirmu tīkla Nexia International Direktoru padome apstiprināja AUDIT ADVICE par tās pārstāvi Latvijā (Representative Member Firm in Latvia).

04.jūlijā AUDIT ADVICE direktoram A.Ponomarjovam piešķirta kvalifikācija „Diplomēts profesionāls iekšējais auditors” (Dipl.IA) un iegūts Lielbritānijas profesionālo menedžeru institūta diploms.

2008.g. marts

17.martā iznākusi mācību grāmata "Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika", autors Dr. A.Ponomarjovs.

2008.gada februāris

26.februārī AUDIT ADVICE speciālisti SIA „LZRA Izglītības Centrs” organizētajā seminārā uzstājās ar referātu par profesionālās ētikas jautājumiem revidentu darbā.



© Copyright