2009.gads

2009.g. decembris

No 15.decembra līdz 16.decembrim Vīnē, Austrijā, Dr.Andrejs Ponomarjovs piedalījās Ekspertu darba grupas programmā par revidentu darbības sabiedriskās pārraudzības un kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem.

11.decembrī Rīgā, viesnīcā Radisson SAS Daugava norisinājās ikgadējā konference AUDITS, NODOKĻI UN GRĀMATVEDĪBA 2009 (papildināts).

2009.g. novembris

AUDIT ADVICE 19. un 26.novembrī aicina uzņēmumu grāmatvežus, kā arī grāmatvedības firmu pārstāvjus uz vienas dienas kursu: Svarīgākie aspekti grāmatvežu darbā: uzdevumi, problēmas un risinājumi krīzes apstākļos.

12.novembrī Dr.Andrejs Ponomarjovs piedalījās ar referātu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas 15.gadu jubilejas forumā "Ticamības informācijas nozīme ekonomikas atveseļošanā.

2009.g. oktobris

23.oktobrī Jeļena Rakova, AUDIT ADVICE direktora vietniece, juridiskās nodaļas vadītāja sekmīgi nokārtoja Latvijas Zvērinātu advokātu padomes organizētu zvērināta advokāta eksāmenu.

Prakses iespējas auditorfirmā AUDIT ADVICE no 2009.gaga decembra līdz 2010.gada aprīlim.

12.oktobrī Rīgā norisināsies Baltijas uzņēmēju, finanšu un banku struktūru pārstāvju tikšanās XV Baltijas Finanšu foruma ietvaros (papildināts).

2009.g. augusts

19.augustā notika Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas Vasaras konference.

2009.g. jūlijs

No 18.jūlia līdz 21.jūlijam Rīgā un Viļņā notika 1 Reģionālā konference Nexia International Baltijas valstīs (papildināts).

2.jūlijā Dr.oec., LU EVF Grāmatvedības un audita katedras docents Andrejs Ponomarjovs ievēlēts par Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētāju.

2009.g. jūnijs

15.jūnijā LR Finanšu ministrija organizē diskusiju par problēmām komercsabiedrību grāmatvedības un revīzijas politikas jomā.

2009.g. marts

8.martā AUDIT ADVICE direktoram A.Ponomarjovam piešķirta kvalifikācija „Sertificēts profesionāls iekšējais auditors” (DipCPIA) un iegūts Lielbritānijas profesionālo menedžeru institūta diploms.

© Copyright