2010.gads

2010.g.decembris

Kompānijas AUDIT ADVICE, Nexia International vadības darbība korporatīvās politikas un kultūras, ka arī organizācijas efeltīva menedžmenta sistēmas izstrādē un ieviešanā tika apspriesta Kompānijas partneru tikšanās 2010.gada decembrī.

Starptautiskā auditorfirma AUDIT ADVICE, Nexia International tika iekļauta 20 lielāko auditorfirmu starpā 2009.gadā Latvijā, kā arī atzīta par visstraujāk augošo firmu, kas darbojās 2009.gadā audita un konsultāciju jomā.

17.decembrī AUDIT ADVICE, Nexia International speciālisti piedalījās XIII starptautiskās konferences AUDITS, NODOKĻI UN GRĀMATVEDĪBA 2010 darbā (papildināts).

AUDIT ADVICE, Nexia International 2010.gada 3.decembrī aicina uzņēmumu grāmatvežus un grāmatvedības firmu pārstāvjus apmeklēt profesionālo semināru "TIESISKIE ASPEKTI GRĀMATVEŽU DARBĀ". Deatlizētāka informācija par semināru, reģistrācija uz semināru.

2010.g.novembris

2010.gada novembrī starptautiskais auditoru un konsultantu firmu tīkls Nexia International Baltijas valstīs un Polijā sadarbībā ar Varšavas Fondu biržu organizē semināru, kura mērķis būs iepazīstināt Lietuvas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus ar Varšavas Fondu biržu un iespējamo dalību tās darbībā

2010.g. oktobris

 7.oktobrī AUDIT ADVICE partneris Andrejs Ponomarjovs piedalījās Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas organizētajā starptautiskajā konferencē "Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju aktualitātes un biznesa attīstības perpektīvas".

AUDIT ADVICE, Nexia International pārstāvji A.Ponomarjovs un O.Molčanova 2010.gada 7.-9.oktobrī piedalīsies starptautiskajā zinātniskajā konferencē NEW SOCIO-ECONOMIC CHALLENGES OF DEVELOPMENT IN EUROPE - 2010, kuru organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar Eiropas Komisiju, uzstājoties ar referātu THE PUBLIC OVERSIGHT AND QUALITY ASSURANCE SYSTEMS IN AUDIT: COMMUNITY OF PRACTICE.

2010.g. septembris

2010.gada septembrī beidzās SIA Zvērinātu revidentu firma Kapitāls pievienošanas process auditorfirmai SIA AUDIT ADVICE, Nexia International

Sākot ar 2010.g.septembri populārs profesionālais žurnāls "Grāmatvedība un Ekonomika" atver jaunu rubriku Nexia Advisory

2010.g. augusts

Nexia Link August 2010 (Issue Number 57). Nexia International's Newsletter.

18 augustā Jūrmalā, viesnīcā Hotel Jurmala Spa & Conference Center notika ikgādējā Vasaras konference, kuru organizē Lavijas Zvērinātu revidentu asociācija.

Prakses iespējas auditorfirmā AUDIT ADVICE no 2010.g. novembra līdz 2011.g. janvārim.

2010.g. jūlijs

12. un 13.jūlijā Maskavā AUDIT ADVICE, Nexia International direktors Andrejs Ponomarjovs, pēc Krievijas kolēģu uzaicinājuma, satikās ar Krievijas auditoru palātas (KAP) un Krievijas profesionālo auditoru institūta (KPAI) vadību.

8. un 9.jūlijā Pērnavā, Igaunijā, notika institūciju dalībnieku tikšanās, kas pārstāv sabiedriskās pārraudzības sistēmas (POS - Public Oversight System) revīzijas jomā Igaunijā un Latvijā.

2010.g. jūnijs 

4.jūnijā Maskavā notika Nexia International partneru tikšanās no NVS un Baltijas valstīm.

2010.g. maijs

2010.gada 5.maijā auditorfirmas SIA AUDIT ADVICE, Nexia International un SIA Zvērinātu revidentu firma Kapitāls pasludināja par apvienošanas uzsākšanu.

2010.g. aprīlis

28.aprīlī Nexia international kontaktpartnere Jeļena Rakova novadīja Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas organizēto semināru par aktuāliem grozījumiem Darba likumā.

Nexia International Annual Review 2009

2010.g. februāris

11.februārī Dr.oec., doc. A.Ponomarjovs un Mg.soc.O.Molčanova piedalījās Latvijas Universitātes 68.konferences sekcijas "Grāmatvedības un audita metodoloģijas attīstība Latvijā" darbā

© Copyright