2016.gads

2016.gads

2016.gada decembris

2016.gada 16.decembrī SIA “Nexia Audit Advice” klienta nekustamo īpašumu uzņēmuma AS "Baltic RE Group" obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Aicinām apmeklēt SIA "Nexia Audit Advice" 06.12.2016. Valmierā organizēto semināru: "Gada pārskata šablons saskaņā ar jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un MK noteikumu par tā piemērošanu prasībām"

2016.gada septembris

2016.gada 5.septembrī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA "Nexia Audit Advice" partneris, ģenerāldirektors Andrejs Ponomarjovs un ICAEW reģionālais direktors Eiropā Martin Manuzi parakstīja sadarbības līgumu

2016.gada augusts

Aicinām apmeklēt SIA "Nexia Audit Advice" 19.08.2016. Ludzā organizēto semināru:
"Izmaiņas uzņēmuma grāmatvedības politikā un citos grāmatvedības organizācijas dokumentos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem par šī likuma piemērošanu"

Aicinām apmeklēt SIA "Nexia Audit Advice" 12.08.2016. Liepājā organizēto semināru:
"Izmaiņas uzņēmuma grāmatvedības politikā un citos grāmatvedības organizācijas dokumentos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem par šī likuma piemērošanu"

Aicinām apmeklēt SIA "Nexia Audit Advice" 10.08.2016. Valmierā organizēto semināru:
"Izmaiņas uzņēmuma grāmatvedības politikā un citos grāmatvedības organizācijas dokumentos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem par šī likuma piemērošanu" (PILNA GRUPA)

2016.gada 4.-5. augustā SIA “Nexia Audit Advice” organizēja tīklošanas pasākumu korporatīvo saišu stiprināšanai

Aicinām apmeklēt SIA "Nexia Audit Advice" 01.08.2016. organizēto semināru:
"Izmaiņas uzņēmuma grāmatvedības politikā un citos grāmatvedības organizācijas dokumentos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem par šī likuma piemērošanu" (PILNA GRUPA)

2016.gada jūlijs

Aicinām apmeklēt SIA "Nexia Audit Advice" 29.07.2016. organizēto semināru:
"Izmaiņas uzņēmuma grāmatvedības politikā un citos grāmatvedības organizācijas dokumentos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem par šī likuma piemērošanu" (PILNA GRUPA)

Aicinām apmeklēt SIA "Nexia Audit Advice" 26.07.2016. organizēto semināru:
"Izmaiņas uzņēmuma grāmatvedības politikā un citos grāmatvedības organizācijas dokumentos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem par šī likuma piemērošanu" (PILNA GRUPA)

2016.gada jūnijs

2016.gada 7.jūnijā SIA “Nexia Audit Advice” partneris, valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs ievēlēts Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) docenta akadēmiskajā amatā

2016.gada janvāris

SIA „Nexia Audit Advice” 2016.gada 21.janvārī Rīgā organizē 1 dienas semināru Jauns “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, pieņemts 2015.gada 22.oktobrī, Jaunie MK noteikumi “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī

SIA Nexia Audit Advice 2016.gada 25.janvārī Liepājā organizē 1 dienas semināru Jauns “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, pieņemts 2015.gada 22.oktobrī, Jaunie MK noteikumi “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī

2016.gada 11.janvārī, pēc Grāmatvedības un finanšu koledžas uzaicinājuma, Rīgā, Lomonosova iela 4, plkst. 18:00 notiks auditorfirmas SIA “Nexia Audit Advice” partnera, valdes priekšsēdētāja, LRGA prezidenta, Dr.oec. Andreja Ponomarjova 3 stundu vieslekcija GFK studentiem par tēmu “Jauns Gada pārskata un konsolidēto gada pārskata likums un tā piemērošanas noteikumi”. Vairāk informācijas sk. GFK mājas lapā

© Copyright