2008.gads

AUDIT ADVICE starptautisko auditorfirmu tīkla Nexia International pārstāvis Latvijā. Autors Dr. A.Ponomarjovs, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.13., 2008.g.jūlijs

Ko pauž zvērināta revidenta ziņojums. Autors Dr. A.Ponomarjovs, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.6, 2008.marts

Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika. Autori Dr. A.Ponomarjovs un M.iur. J.Rakova, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.1 un Nr.2, 2008.janvāris

Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов. Авторы Dr. Пономарев А. и M.iur. Ракова Е., статья опубликована в журнале Бухгалтерия и Экономика, №1 и №2, январь 2008 г.

© Copyright