2009.gads

Nexia Link December 2009 (Issue Number 55). Nexia international's newsletter

Administratīvo tiesību normu piemērošana nodokļu administrācijas lēmumos. Autore Mg.iur. J.Rakova, AUDIT ADVICE, Nexia International juriste, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.23, 2009.gada decembris

Baltijas finanšu foruma konference "Mūsdienu grāmatvedības un nodokļu risinājumi krīzes apstākļos". Autore J.Andruškēviča, AUDIT ADVICE, Nexia International finanšu analītiķe, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.22, 2009.gada novembris

Vērša gada notikumi gaļas pārstrādes nozarē. Autore J.Andruškēviča, AUDIT ADVICE, Nexia International finanšu analītiķe, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.14., 2009.g.septembris

 События в мясной промышленности в год быка. Автор Андрушкевич Я., финансовый аналитик AUDIT ADVICE, Nexia International, статья опубликована в журнале Бухгалтерия и Экономика, №14, сентябрь  2009 г.

Sabiedriskā pārraudzība – jauna koncepcija finanšu pārskatu revīzijas jomā. Autors Dr. A.Ponomarjovs, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.13., 2009.g.septembris

Общественный надзор – новая концепция в области аудита финансовой отчетности. Автор Dr. Пономарев А., статья опубликована в журнале Бухгалтерия и Экономика, №13, сентябрь 2009 г.

Latvijā sāk darbību sabiedriskās pārraudzības sistēma auditorpakalpojumu jomā. Autors Dr. A.Ponomarjovs, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.15/16, 2009.g.augusts

 Nexia Link August 2009 (Issue Number 54). Nexia International's newsletter

 

© Copyright