2010.gads

Uzņēmuma finanšu pārskats pēc starptautiskiem standartiem: iespēja izvēlēties uzņēmuma lielumam piemērotās starptautiskās finanšu pārskatu sagatavošanas nostādnes. Autore O.Molčanova, AUDIT ADVICE, Nexia International ekonomisko pētījumu un vadības konsultāciju departamenta vadītāja, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.23 (251), 2010.gada decembris

Finanšu pārskatu standarti mikrouzņēmumiem. Autore O.Molčanova, AUDIT ADVICE, Nexia International ekonomisko pētījumu un vadības konsultāciju deprtamenta vadītāja, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.19 (247), 2010.gada oktobris

Krājumu uzskaites noteikumi: kas jāņem vērā. Autore O.Stepanova, AUDIT ADVICE, Nexia International grāmatvedības projektu vecākā menedžere, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.9., 2010.g.septembris

PVN grupas veidošanas praktiskie aspekti. Autore O.Stepanova, AUDIT ADVICE, Nexia International grāmatvedības projektu vecākā menedžere, raksts publicēts žurnalā Grāmatvedības un Ekonomika, Nr.7-8., 2010.g.augusts

Izaugsme un karjera auditorfirmā - sāksim! Autors Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs, Starptautiskās auditorfirmas AUDIT ADVICE, Nexia International partneris, direktors, 2010.gada 9.augusts

Vieglā rūpniecība Latvijā un pasaulē. Autore Jana Andruškēviča, Starptautiskās auditorfirmas AUDIT ADVICE, Nexia International finanšu analītiķe, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.5-6, 2010.gada maijs-jūnijs

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Autore Mg.soc.Olga Molčanova, AUDIT ADVICE, Nexia International, ekonomisko pētījumu un vadības konsultāciju departamenta vadītāja, raksts publicēts žurnalā Bilnace, Nr.9 (237), 2010.gada maijs  

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas forums "Ticamas informācijas nozīme ekonomikas atveseļošanā"  Autore Mg.soc.Olga Molčanova, AUDIT ADVICE, Nexia International, revidente, raksts publicēts žurnalā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.1, 2010.gada janvāris

© Copyright