2011.-2012.-2013.gads

NEXIA INTERNATIONAL BIBLIOTĒKĀ 2013.gadā izdotie žurnāla „Nodokļu jautājumi. Atbildes un risinājumi” 1.-7.numuri

NEXIA INTERNATIONAL BIBLIOTĒKĀ ir iznākusi jauna grāmata "Viss par PVN 2013". Grāmatas autore O.Zadorožnaja, AUDIT ADVICE, NEXIA International biroja "GRAFA" vadītāja. Grāmatas izdevējs SIA "PVN konsultācijas", 2013.gada janvāris

Saimnieciskās darbības izdevumi un ieņēmumi. Autore J.Andruškēviča, AUDIT ADVICE, Nexia International, asociētā partnere, revīzijas projektu vecākā menedžere, raksts publicēts žurnālā LatEkon, Nr.1/2012, 2012.gada decembris

Darbības, kas veicamas pārskata perioda beigās, un aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Autore B.Novika, zvērināta revidente, AUDIT ADVICE, Nexia International, asociētā partnere, valdes locekle, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.23, 2012.gada decembris

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Autore B.Novika, zvērināta revidente, AUDIT ADVICE, Nexia International, asociētā partnere, valdes locekle, raksts publicēts portālā ifinanses.lv, 2012.gada oktobris

 Par debitoru/kreditoru parādu savstarpējo salīdzināšanas aktu. Autors A.Ponomarjovs, Dr.oec., AUDIT ADVICE, Nexia International, partneris, ģenerāldirektors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes loceklis, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.11/12, 2012.gada jūnijs

Dokumentu noformēšanas prasības grāmatvedības vajadzībām. Autores O.Stepanova, AUDIT ADVICE, Nexia International, grāmatvedības projektu vecākā menedžere, J.Rakova, zvērināta advokāte, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.8, 2012.gada aprīlis

Nodokļu aspekti dividenžu aprēķināšanā un izmaksā. Autore J.Rakova, zvērināta advokāte, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.4, 2012.gada aprīlis

Аудитор - верный и надежный помощник частному бизнесу. автор А.Пономарев, генеральный директор, партнер AUDIT ADVICE, Nexia International, статья опубликована в издании Деловой Телеграф, 27 декабря 2011 г.

Dalība Starptautiskajā grāmatvežu federācijā būs mūsu prioritāte! Autors A.Ponomarjovs, AUDIT ADVICE, Nexia international, partneris, ģenerāldirektors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes loceklis. Raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.12., 2011.gada decembris

CO2 emisiju kvotu tirgus un kvotu finanšu uzskaite. Autore O.Molčanova, AUDIT ADVICE, Nexia international, ekonomisko pētījumu un vadības konsultāciju departamenta vadītāja, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.19, 2011.gada oktobris

Izdevumu darbinieku apmācībai atzīšanas un uzskaites īpatnības. Autore S.Šemele, AUDIT ADVICE, Nexia International, grāmatvedības un revīzijas projektu menedžere, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.11, 2011.gada novembris 

Baltijas finanšu forums. Autore J.Andruškēviča, AUDIT ADVICE, Nexia International, finanšu analītiķe, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.15/16, 2011.gada augusts

Virzība uz priekšu! Autors A.Ponomarjovs, Dr.oec., AUDIT ADVICE, Nexia International, partneris, ģenerāldirektors, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.11/12, 2011.gada jūnijs

Residence Permit For Foreign Investors in Latvia. Author Y.Rakova, sworn advocate, contact partner of AUDIT ADVICE, Nexia International, published in Russian Survey, June 2011

Neatkarīga auditora profesija un sabiedrība: virzība uz priekšu. Autors A.Ponomarjovs, AUDIT ADVICE, Nexia international, partneris, ģenerāldirektors, raksts publicēts žurnālā Bilance, Nr.6, 2011.gada marts

Advokātu ētika: honorārs un personiskā reklāma. Autore J.Rakova, zvērināta advokāte, raksts publicēts žurnālā Jurista Vārds, Nr.8 (655), 2011.gada 22.februārī

Ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas problēmas gada pārskata sagatavošanā. Autore J.Andruškēviča, AUDIT ADVICE, Nexia International, revīzijas projektu vecākā menedžere, raksts publicēts žurnālā Grāmatvedība un Ekonomika, Nr.1, 2011.gada janvāris 

The Public Oversight and Quality Assurance Systems in Audit: Community of Practice. Andrejs Ponomarjovs, Dr.oec., Director General of AUDIT ADVICE, Nexia International, Olga Molchanova, Mg.soc., Head of the Department of Economic Research and Management Consulting of AUDIT ADVICE, Nexia International

© Copyright