2014.-2015.gads

Katram savs gada pārskats. Autori: A.Ponomarjovs, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, S.Šemele, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, SIA “Nexia Audit Advice” asociētā partnere, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2015.g.28.decembrī

LRGA uzņemta Eiropas grāmatvežu federācijā. Autore: O.Molčanova, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle, starptautiskā sekretariāta vadītāja, SIA “Nexia Audit Advicesadarbības programmu koordinējošā partnere, raksts publicēts LRGA mājas lapā 2015.g.16.decembrī

Jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Autori: A.Ponomarjovs, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, S.Šemele, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, SIA “Nexia Audit Advice” asociētā partnere, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2015.g.14.decembrī

Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika: apmācības metodes. Autors: A.Ponomarjovs, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, raksts publicēts LGRA mājas lapā 2015.g.7.septembrī, pārpublicēts LZRA mājas lapā

Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika. Autors: A.Ponomarjovs, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, raksts publicēts LGRA mājas lapā 2015.g.3.septembrī, pārpublicēts LZRA mājas lapā

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija apvienojusies ar Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociāciju. Autors: A.Ponomarjovs, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2015.g.13.augustā

Grāmatveža paraksts uz finanšu pārskata: nostādnes grāmatvedības firmām. Autors: A.Ponomarjovs, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” partneris, raksts publicēts LGRA mājas lapā 2015.g.29.maijā, raksts (ar saīsinājumiem) pārpublicēts žurnālā Bilance

Plānotie grozījumi MUN likumā būtiski ietekmēs grāmatvežus sabiedriskajā praksē. Autors: A.Ponomarjovs, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2015.g.17.martā

Ja auto no ES iegādājas par skaidru naudu. Autore: S.Šemele, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedre, SIA “Nexia Audit Advice” grāmatvedības un revīzijas projektu vecākā menedžere, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2015.g.26.februārī

Prēmējam darbinieku ar auto! Kā piemērot nodokļus? Autore: S.Šemele, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, SIA “Nexia Audit Advice” grāmatvedības un revīzijas projektu vecākā menedžere, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2015.g.26.februārī

Kā atspoguļot garantijas remonta izmaksu kompensāciju? Autore: S.Šemele, AUDIT ADVICE, NEXIA International grāmatvedības un revīzijas projektu vecākā menedžere, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedre, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2015.g.17.februārī

Grāmatvedības forums „Gada pārskatu kvalitāte” Autore: O.Molčanova, AUDIT ADVICE, NEXIA International sadarbības programmu koordinējošā partnere, valdes locekle, Starptautiskā Sekretariāta vadītāja un Metodoloģijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificētā profesionālā grāmatvede, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2015.g.14.februārī

Kā sabiedrībai iegādāties savas kapitāldaļas? Autore: S.Šemele, AUDIT ADVICE, NEXIA International grāmatvedības un revīzijas projektu vecākā menedžere, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedre, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2015.g.15.janvārī

Pasaules grāmatvežu kongress 2014 un aktuālās tendences grāmatvedībā un revīzijā. Autori: A.Ponomarjovs, AUDIT ADVICE, NEXIA International valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis, O.Molčanova, AUDIT ADVICE, NEXIA International valdes priekšsēdētājs, sadarbības programmu koordinējošā partnere, ekonomikas pētījumu un vadības konsultāciju departamenta vadītāja, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta un Metodoloģijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificēta profesionāla grāmatvede, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2014.g.11.decembrī

Vai biedrība drīkst kompensēt medicīnas izdevumus savam biedram? Autore J.Andruškēviča, AUDIT ADVICE, Nexia International valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante, raksts publicēts ižurnālā Finanses 2014.g.19.decembrī

Vai nākotnē grāmatveža profesija izzudīs? Autors A.Ponomarjovs, AUDIT ADVICE, NEXIA International valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis, raksts publicēts žurnālā iFinanses Nr.11(12), 2014.g.novembris

Sk.rakstu

Kā norakstīt bojā gājušu pamatlīdzekli? Autore B.Novika, AUDIT ADVICE, Nexia International valdes locekle, zvērināta revidente, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2014.gada 31.augustā

Autostāvvietas darbiniekiem – saimnieciskās vai nesaimnieciskās izmaksas? Autore B.Novika, AUDIT ADVICE, Nexia International valdes locekle, zvērināta revidente, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2014.gada 6.augustā

izmaksāt mācību maksas kompensāciju? Autore B.Novika, AUDIT ADVICE, Nexia International valdes locekle, zvērināta revidente, raksts publicēts žurnālā iFinanses 2014.gada 3.janvārī

NEXIA INTERNATIONAL BIBLIOTĒKĀ ir iznācis žurnāla „Nodokļu jautājumi. Atbildes un risinājumi” 1.numurs par 2014.gadu

NEXIA INTERNATIONAL BIBLIOTĒKĀ ir iznākusi jauna grāmata "Viss par PVN 2014". Grāmatas autore O.Zadorožnaja, AUDIT ADVICE, NEXIA International biroja "GRAFA" vadītāja. Grāmatas izdevējs SIA "PVN konsultācijas", 2014.gada janvāris

 

© Copyright