2016.gads

Laiks pārbaudīt savas grāmatvedības politikas atbilstību likumam. Autors: A.Ponomarjovs, ekonomikas doktors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” valdes priekšsēdētājs, raksts publicēts žurnālā Bilance 2016.gada 17.oktobrī

Laiks pārbaudīt savas grāmatvedības politikas atbilstību likumam. Autors: A.Ponomarjovs, ekonomikas doktors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” valdes priekšsēdētājs, raksts publicēts žurnālā Bilance 2016.gada 3.oktobrī

Laiks pārbaudīt savas grāmatvedības politikas atbilstību likumam. Autors: A.Ponomarjovs, ekonomikas doktors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” valdes priekšsēdētājs, raksts publicēts žurnālā Bilance 2016.gada 16.septembrī

Nefinanšu ziņošana un integrētie pārskati – korporatīvo pārskatu jauna ēra.
Autore: O.Molčanova, SIA “Nexia Audit Advice” sadarbības programmu koordinējošā partnere, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta vadītāja, LRGA sertificēta profesionāla grāmatvede, raksts publicēts Bilances žurnāla pielikumā 2016.g.1.jūnijā

Vai mūsu gada pārskats atbilst jaunajām prasībām? 5.daļa Autori: A.Ponomarjovs, ekonomikas doktors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” valdes priekšsēdētājs, S.Šemele, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, SIA “Nexia Audit Advice” asociētā partnere, raksts publicēts žurnālā Bilance 2016.g.1.aprīlī

Vai mūsu gada pārskats atbilst jaunajām prasībām? 4.daļa Autori: A.Ponomarjovs, ekonomikas doktors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” valdes priekšsēdētājs, S.Šemele, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, SIA “Nexia Audit Advice” asociētā partnere, raksts publicēts žurnālā Bilance 2016.g.15.martā

Vai mūsu gada pārskats atbilst jaunajām prasībām? 3.daļa Autori: A.Ponomarjovs, ekonomikas doktors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” valdes priekšsēdētājs, S.Šemele, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, SIA “Nexia Audit Advice” asociētā partnere, raksts publicēts žurnālā Bilance 2016.g.1.martā

Vai mūsu gada pārskats atbilst jaunajām prasībām? 2.daļa Autori: A.Ponomarjovs, ekonomikas doktors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” valdes priekšsēdētājs, S.Šemele, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, SIA “Nexia Audit Advice” asociētā partnere, raksts publicēts žurnālā Bilance 2016.g.15.februārī

Vai mūsu gada pārskats atbilst jaunajām prasībām? Autori: A.Ponomarjovs, ekonomikas doktors, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas prezidents, SIA “Nexia Audit Advice” valdes priekšsēdētājs, S.Šemele, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izpilddirektore, SIA “Nexia Audit Advice” asociētā partnere, raksts publicēts žurnālā Bilance 2016.g.1.februārī

© Copyright